Út. Dub 16, 2024

Brankářský kemp 2019


Sraz účastníků je 10.7.2019 do 9.00 v areálu FC Sparta Brno-Hněvkovského 192/26

Ukončení v odpoledních hodinách / cca 16.00-17.00, 14.7.2019 tamtéž.


Věk účastníků

5-15 let, účastníci budou rozděleni do tréninkových skupin, dle věku a dovedností.


Ubytování-není podmínkou !!!
Každoroční úspěch se stany. Počet stanů dostatečný. Prosíme o uvedení zda budete dítě odvážet každodenně nebo zůstane celý kemp.

V areálu FC Sparta Brno za přispění firmy BV PRINT/oficiální patron kempu budou účastníci ubytování v nových kvalitních stanech pro 3 osoby, 5m od vstupu do budovy, kde jsou k dispozici bez omezení – sprchy, šatny, wc, nápoje atd…
V případě extrémně špatného počasí je samozřejmostí pobyt v budově!

test

Co s sebou

Vhodnou sportovní obuv a oblečení na dobu pobytu. Obvyklé vybavení pro brankáře, míč není podmínkou. Oblečení sportovního charakteru na výlety do okolí /koupaliště, hry, akce atd/. Počítejte s možností deště. Kopačky možno použít jak na přírodní trávu tak na umělou.
Hygienické potřeby + kartičku pojišťovny!!!
Přikrývku do stanu /např. spacák/, stany mají k dispozici nafukovací lehátka !!!

matrac

Případně nutné léky. Pokrývka hlavy, plastovou lahev podepsanou, plavky, přiměřené kapesné.

Samozřejmostí je možná úschova dražších věcí v kanceláři během tréninku nebo akcí.


Stravování

Stravování je v areálu konaného kempu v restauraci Terasa
Stravování bude rozděleno – na snídani formou švédských stolů – od 8.00 i pro příměstsky dojíždějící – /šunka, sýr, zelenina, jogurt, pečivo…/ na oběd – výběr z min. 2 jídel /přizpůsobeno zátěži sportovce/ moučník + nápoje na večeři dle vlastního výběru. na večeři dle vlastního výběru ČASY DLE TRÉNINKŮ.
SETKÁNÍ S – VÁCLAVEM HLADKÝM – Brankář Slovanu Liberec v roce 2019

Pro účastníky budou během dne průběžně k dispozici doplňkové výživové preparáty pro děti a svačina, která bude dle domluvy s účastníky. Pitný režim bude zajištěn v plném rozsahu!!!

Možností je přikoupení dalších sladkostí atd. v restauraci nebo po domluvě s trenérem v blízkém obchodě Lidl /zařídí trenér/.


Tréninkové jednotky budou probíhat v dopoledních a odpoledních hodinách na travnaté ploše. V případě špatného počasí je k dispozici umělá tráva nebo tělocvična. Kemp navštíví řada osobností z řad fyzioterapeutů speciálních cvičitelů a jiných zajímavých lidí a osobností. Třetí fáze proběhne v podvečerních hodinách a proběhne formou výukového programu nebo zábavná forma v rámci sportovního vyžití /např. návštěva rozhledny, koupaliště v těsné blízkosti areálu atd./ Kemp navštíví jako vždy naši školu, někdo ze špičkových sportovních osobností! Plán bude upraven i z důvodu možných návštěv těchto lidí a jejich časových možností. O denním plánu budou hráči dostatečně dopředu informováni. Návštěva ligového brankáře Martina Doležala kemp 7/2019

PROTAŽENÍ S PANÍ CVIČITELKOU KRISTÝNOU

Kristýna

Cena za celý pobyt je 3 150,-kč Cena zahrnuje stravu, pitný režim, kempování a další služby po celou dobu kempu /vstup na koupaliště, rozhledna a další aktivity spojené s kempem/. V případě zájmu je možná i účast jen v několika dnech či samozřejmostí je spaní doma. V tomto případě je cena 600,-kč za den. V případě bratrské dvojice je cena za jednoho účastníka 2 650,-kč. Každý účastník obdrží DVD s foty a šoty natočené na kempu + tričko brankářské školy s potiskem.

certifikát

TÁBOROVÝ ŘÁD/specifické dodatky v placení kempu brankářského -viz horní část -podmínky účasti v horní části tohoto článku!/

Táborový řád Fotbalového kempu 2017
 • Je nedílnou součástí závazné přihlášky. Rodiče a zákonní zástupci dítěte byli poučení o vydání a obsahu Táborového řádu seznámeni při přihlášení dítěte do tábora a stvrzují to svým podpisem na přihlášce.
 • Děti jsou o vydání a obsahu Táborového řádu poučení první den pobytu na táboře.
 • V případě hrubého porušení Táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Naší prioritou je, bezproblémový průběh tábora a jistě chápete, že nemůžeme nechat jednotlivce, aby tábor zkazil ostatním dětem.

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:

 • Každý se bude k ostatním dětem chovat čestně a kamarádsky. Zejména je zakázáno ubližovat ostatním dětem. Veškerá forma šikany (jak psychické, tak fyzické), povede k okamžitému ukončení pobytu dítěte na táboře!!!
 • Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům, Vnitřnímu a organizačnímu řádu SVČ Kroužky a na něj navazujícími předpisy a provoznímu řádu zařízení, v němž tabor probíhá. Sprostá mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 • Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 • Denní program je závazný pro všechny táborníky.
 • Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy všech vedoucích.
 • Zákaz opouštění tábora. Hranice, kde tábor začíná a končí, jsou určeny vysvětleny během 1. dne tábora. Zejména je zakázáno vstupovat na silnici.
 • Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 • Nikdo nebude záměrně ničit zařízení tábora nebo majetek ostatních dětí. V případě úmyslného poškození platí škodu zákonní zástupci dítěte.
 • Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 • Při vycházce do okolí i při celodenním výletě dodržujeme zásady slušného chování.
 • Veškeré potraviny, které se mohou zkazit, je nutné zkonzumovat během prvního dne.
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
 • Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu (vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno).
 • Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
 • Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora, rušení ostatních dětí i táborových vedoucích.
 • Koupání je možné pouze po povolení oddílového vedoucího a pod jeho dohledem. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání, neurčí li vedoucí jinak. Není dovoleno strkat do vody ostatní účastníky tábora. Děti, které neumějí plavat, mohou pouze tam, kde jim sahá voda maximálně po ramena.
 • Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí tábora.
 • Veškeré problémy (nejen zdravotního rázu) je účastník povinen hlásit vedoucímu.
 • Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.
 • Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 • Není povolena jakákoliv manipulace s ohněm.
 • Při mimořádných situacích (požár, silná bouřka apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
 • Mobilní telefony jsou výrazně nedoporučeny! V případě nedodržení tohoto doporučení neneseme žádnou zodpovědnost za jeho poškození, ztrátu atd. 
 • Dále nedoporučuje dětem brát s sebou ani jiné cenné předměty – tablety, rádia, videohry, drahé šperky apod. I zde neodpovídáme za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení.
 • Zákaz nebezpečných předmětů!! Nože, pyrotechnika, jakékoliv zbraně atd.

Vyloučení dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

 • při opakovaném porušování táborového řádu a chování
 • při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.

Účastnický poplatek musí být uhrazen ve stanovené lhůtě – před započetím kempu /lze po domluvě i v průběhu či na konci kempu/

Zdravotní stav dítěte musí být dostatečně dobrý na to, aby dítě mohlo absolvovat fotbalový kemp. Zdravotní kartičky pojišťovny odevzdat při nástupu, nebo musí být k dispozici.

Rodiče rovněž souhlasí s případným užitím fotografií/videa dítěte, a to na tomto webu a na DVD z kempu, které děti po skončení dostanou.

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
BRANKÁŘSKO-fotbalový kemp 2024 10-ROČNÍK